OUR VISION

“Unleash the active power in tap water for everyone.”

– EOD SWEDEN

Our Vision

“Unleash the active power in tap water for everyone.”

– EOD SWEDEN

EOD Sweden är ett etablerat företag med ett internationellt team bakom sig som har flera samarbetspartners.

Vi tror på att uppfinna och utveckla innovativ teknik som bidrar till en bättre miljö och en hållbar utveckling – för alla.

I december 2015 enades världens länder om Parisavtalet som binder alla länder och där vi alla ska bidra till att säkra planetens framtid. Vi vill se till att det blir verklighet.

Kontakta oss

Andrzej Michaj

Jimmy Garyd

Robert Aggett

David Aggett

Håkan Norling

Andrzej Michaj

Robert Aggett

Håkan Norling

Jimmy Garyd

David Aggett

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Läs mer