EORG

Eliminerar upp till 99,999% patogener inom 5 sekunders kontakttid
utan några farliga restprodukter.

EORG

Eliminerar upp till 99,999% patogener inom 5 sekunders kontakttid utan några farliga restprodukter.

ELECTRONIC OXYGEN RADICAL GENERATOR

EORG

Ozon är en naturlig gas som består av tre syreatomer. Våra innovativa produkter som drivs av EORG-teknologi genererar inte bara ozon, de skapar även en stor mängd syreradikaler. Syreradikaler är kända för att vara ännu mer effektiva mot patogener än vanligt ozonvatten. EORG-teknologin ger en naturlig desinfektion som är ren och säker.

ELECTRONIC OXYGEN RADICAL GENERATOR

EORG

Ozon är en naturlig gas som består av tre syreatomer. Våra innovativa produkter som drivs av EORG-teknologi genererar inte bara ozon, de skapar även en stor mängd syreradikaler. Syreradikaler är kända för att vara ännu mer effektiva mot patogener än vanligt ozonvatten. EORG-teknologin ger en naturlig desinfektion som är ren och säker.

Nu finns tekniken tillgänglig – för dig

2019 gjorde vi ett genombrott inom vattenelektrolystekniken då vi hittade ytterligare ett sätt att utnyttja jordens mest naturliga och effektiva sätt att desinficera. Tack vare vår forskning och utveckling där vi utgår från vanligt kranvatten, framställs ozon och syreradikaler direkt i en vattenlösning som är ännu effektivare mot patogener och parasiter än bara ozonvatten.

Den nya kostnadseffektiva tekniken som vi kallar EORG, Electronic Oxygen Radical Generator, ger oss ett bättre och mer funktionellt desinfektionsmedel än tidigare. Vattenlösningen med syreradikaler och ozon som genereras kan eliminera upp till 99,999% av bakterier, virus, mögel, svamp, protozoer samt biofilmen som skyddar olika patogener inom 5 sekunders kontakttid.

Med samma koncentration tar det för ozonvatten, som idag används över hela världen, 30 till 60 sekunder för att uppnå samma desinfektionsresultat. Intressant är också att i dessa koncentrationer kan traditionella rengöringskemikalier inte konkurrera ens med ozonvatten.

Effektiviteten av vår EORG-teknik testas och verifieras av SGS, (Generale de Surveillance), som är världsledande inom provning, tester och certifiering.

Nu finns tekniken tillgänglig – för dig

2019 gjorde vi ett genombrott inom vattenelektrolystekniken då vi hittade ytterligare ett sätt att utnyttja jordens mest naturliga och effektiva sätt att desinficera. Tack vare vår forskning och utveckling där vi utgår från vanligt kranvatten, framställs ozon och syreradikaler direkt i en vattenlösning som är ännu effektivare mot patogener och parasiter än bara ozonvatten.

Den nya kostnadseffektiva tekniken som vi kallar EORG, Electronic Oxygen Radical Generator, ger oss ett bättre och mer funktionellt desinfektionsmedel än tidigare. Vattenlösningen med syreradikaler och ozon som genereras kan eliminera upp till 99,999% av bakterier, virus, mögel, svamp, protozoer samt biofilmen som skyddar olika patogener inom 5 sekunders kontakttid.

Med samma koncentration tar det för ozonvatten, som idag används över hela världen, 30 till 60 sekunder för att uppnå samma desinfektionsresultat. Intressant är också att i dessa koncentrationer kan traditionella rengöringskemikalier inte konkurrera ens med ozonvatten.

Effektiviteten av vår EORG-teknik testas och verifieras av SGS, (Generale de Surveillance), som är världsledande inom provning, tester och certifiering.

Vad är ozonvatten?

Ozon är en naturligt bildad gas bestående av tre syreatomer, O3. Ozon förekommer också naturligt upplöst i vatten när det regnar och hjälper växter att bekämpa sjukdomar och erbjuder rent dricksvatten till vilda djur.

Efter ett åskväder eller kraftigt regn kan man känna doften av elektrisk urladdning, alltså ozon som av många upplevs som frisk doft.

Ozon i rent vatten bryts ner till 50% inom 20-30 minuter medans föroreningar oxideras momentant och påskyndar sönderdelningen kraftfullt.

Ozon har använts till vattenrening i över ett sekel. Därför finns det spaltmeter med artiklar och publikationer om dess fenomenala desinfektionsförmåga mot patogener, alltså bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner och biofilm. Även organisk och oorganisk smuts påverkas effektivt av det kraftiga oxidationsmedel som ozon och syreradikaler utgör.

Vad är ozonvatten?

Ozon är en naturligt bildad gas bestående av tre syreatomer, O3. Ozon förekommer också naturligt upplöst i vatten när det regnar och hjälper växter att bekämpa sjukdomar och erbjuder rent dricksvatten till vilda djur.

Efter ett åskväder eller kraftigt regn kan man känna doften av elektrisk urladdning, alltså ozon som av många upplevs som frisk doft.

Ozon i rent vatten bryts ner till 50% inom 20-30 minuter medans föroreningar oxideras momentant och påskyndar sönderdelningen kraftfullt.

Ozon har använts till vattenrening i över ett sekel. Därför finns det spaltmeter med artiklar och publikationer om dess fenomenala desinfektionsförmåga mot patogener, alltså bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner och biofilm. Även organisk och oorganisk smuts påverkas effektivt av det kraftiga oxidationsmedel som ozon och syreradikaler utgör.

Vad skiljer vår teknik från konkurrenternas?

EORG utnyttjar vattenelektyrolys genom att dela vattenmolekyler och generera ozon, men också syreradikaler som superoxid, väteperoxid och hydroxylradikal. Syreradikaler är icke-selektiva oxidanter som har väsentligen högre oxidationspotential än selektivt ozon.

Ozon- och syreradikaler som genereras av EORG-tekniken löses omedelbart i vattnet de genereras i. Och i vattenlösning är ozon och syreradikaler ofarliga att hantera upp till koncentrationen ≤ 8 ppm (part per million).

Den aktiva vattenlösningen är cirka 100 ggr effektivare än luftburet ozon som representerar en helt annan teknik.

Vårt aktiverade vatten är enkelt och högeffektivt att använda, och det lämnar heller inga djupa spår i vår omvärld eller vår närmiljö.

Vad skiljer vår teknik från konkurrenternas?

EORG utnyttjar vattenelektyrolys genom att dela vattenmolekyler och generera ozon, men också syreradikaler som superoxid, väteperoxid och hydroxylradikal. Syreradikaler är icke-selektiva oxidanter som har väsentligen högre oxidationspotential än selektivt ozon.

Ozon- och syreradikaler som genereras av EORG-tekniken löses omedelbart i vattnet de genereras i. Och i vattenlösning är ozon och syreradikaler ofarliga att hantera upp till koncentrationen ≤ 8 ppm (part per million).

Den aktiva vattenlösningen är cirka 100 ggr effektivare än luftburet ozon som representerar en helt annan teknik.

Vårt aktiverade vatten är enkelt och högeffektivt att använda, och det lämnar heller inga djupa spår i vår omvärld eller vår närmiljö.

VÅRA PRODUKTER ÄR

Testade. Certifierade. Prisvinnande.

VÅRA PRODUKTER ÄR

Testade. Certifierade. Prisvinnande.

Boka Demo

VILKEN ENHET ÄR DU INTRESSERAD AV?*

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Läs mer